Montaža brava, cilindara i okova

- ugradnja i servis protuprovlanih brava

- ugradnja elektromehaničkih i elektromotornih brava

- ugradnja hidrauličkih zatvarača za vrata

- ugradnja kvaka i zasuna na drvena, metalna, aluminijska, protuprovalna, protupožarna i PVC vrata